Välkommen till Näsbyholms Fideikomiss

Ett lite bättre sätt att leva och bo

På Näsbyholm i hjärtat av Söderslätt finns många vackra minnen bevarade

Kort historia och omskrivning Näsbyholm

Näsbyholms Gods är beläget i Gärdslövs och Skurups socknar. Det ligger just där Romelåsen och Sydvästskånska backlandets vackra bokskogar övergår i den böljande slätten. Näsbyholm har känd historia sedan slutet 1200-talet.

Läs mer om Näsnyholm >>

Om Näsbyholmssjön

Från början låg Näsbyholm på en holme i Näsbyholmssjön. Sjön dikades ur i slutet på 1800-talet och 45 hektar av sjön återställdes 2004.

Läs mer om Näsbyholmssjön >>

Näsbyholms Fideikomiss AB
Näsbyholm
27494 Skrup

telefon +46 (0)410-22070
e-post blixen@nasbyholm.se

Copyright 2016 Näsbyholms Fideikomiss AB

webmaster@instiro.com